Загальна інформація

Загальна інформація про

Кам'янець-Подільську міську поліклініку №1

Кам’янець-Подільська міська поліклініка № 1 діє на підставі ліцензії МОЗ України № 196483. Має вищу акредитаційну категорію.

Медичніпрацівники надають висококваліфіковану медичну допомогу понад 83000 особам дорослого населення.

Потенціал поліклініки дозволяє проводити прийом пацієнтів за наступними профілями та спеціальностями: гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, гематологія, геріатрія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, лікувальна фізкультура, медична психологія, наркологія, неврологія, нейрохірургія, нефрологія, онкологія, хірургія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, професійна патологія.

При поліклініці працює денний стаціонар. Розвиток денних стаціонарів в поліклініці проходив двома паралельними шляхами: розвиток стаціонарів терапевтичного та хірургічного профілю.

На даний час терапевтичний денний стаціонар працює без вихідних:

понеділок – п’ятниця з 800до 1900

субота-неділя з 900 до 1200.

В поліклініці організованачітка система підвищенняфахового рівня лікарів та середнього медичного персоналу. Здійснюється це на курсах підвищення кваліфікації, науково-практичних конференціях, семінарах. Згідно затвердженого плану проводяться клінічні конференції.

Адміністрація поліклінікизабезпечує постійний контроль та проводить аналіз роботи всіх служб закладу зрозробкою заходів по покращенню медичного забезпечення населення територіїобслуговування.

Надання спеціалізованої медичної допомоги на належному рівні забезпечує відповідний кадровий потенціал.

В міській поліклініці № 1 станом на 01.05.2013р. працюють 283 фізичних осіб, в т.ч. лікарів - 70, медичних сестер - 134, молодших медичних сестер - 43.

43 лікаря атестовані на вищу та першу атестаційні категорії; 4 кандидати медичних наук.