Історія поліклініки
Архівні дані про створення, 
становлення та розвиток міської поліклініки
 
 
Історію  створення та становлення амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги населенню міста Кам’янця-Подільського ніяким чином не можна відокремити від створення  міської лікарні. Датою заснування є 30 серпня 1884 року, коли з ініціативи уродженця Поділля, доктора медицини, лікаря Йосипа Ролле,  за  рахунок благодійних коштів "Імператорської гуманітарної спілки "в місті була відкрита безкоштовна  лікарня–поліклініка, яка в силу своїх можливостей і коштів, надавала медичну допомогу бідному населенню міста та оточуючих сіл.
В поліклініці проводили амбулаторний прийом 19 лікарів – консультантів, які виписували безкоштовні рецепти на ліки.
Поліклініка розміщалась по вулиці Бульварній (нині вулиця Шевченка, 37), де сьогодні працює хорова школа.
Захворюваність населення міста в XIX столітті, була дуже високою. Тричі впродовж століття, тут виникли епідемії чуми, холери, дифтерії. Велике розповсюдження серед бідних прошарків населення, мав туберкульоз, венеричні захворювання, цинга. Часто спалахували епідемії віспи, тифу, дизентерії та різних дитячих інфекцій. В зв’язку з складним положенням, в Подільську губернію був відряджений Д. К. Заболотний, згодом президент Академії Наук України, який використовуючи в 15– ти випадках в м. Кам’янець – Подільському і одному з районів губернії протидифтерійну сироватку при лікуванні дифтерії (він сам заразився і на собі випробовував лікувальну дію цієї сироватки).  В 1895 році Д. К. Заболотний організував у місті бактеріологічну лабораторію.
Хоча медичне обслуговування населення міста (якого налічувалось 20 тисяч ), в період приказної медицини, залишилось на низькому рівні, але не визнати позитивної ролі, яку відігравали перші лікарі і середні медичні працівники в організації охорони здоров’я населення міста, було  б   помилкою.
В 1904 році опіка управи громадського піклування була закрита і всі лікарняні заклади відійшли до губернського земства. Попри всі свої недоліки, земська медицина за рівнем свого розвитку і суспільній суті, стояла незрівнянно вище за приказну медицину.
В 1908 році відкрито клінічна лабораторія, а в 1911 році рентгенологічний та стоматологічний кабінети.
Земські лікарі добиваються від губернської управи в 1906 році надання безкоштовного лікування і харчування хворих , тому, що вони є платниками земського збору, вони виступають з цікавими науковими доповідями і повідомленнями, підіймають перед адміністративним управлінням губернії питання, які мали велике соціальне значення: боротьба з туберкульозом, венеричними захворюваннями, трахомою, висувають пропозиції про покращення умов праці на цукрових заводах Поділля.
Перша світова війна 1914 - 1916 рр. різко погіршила стан охорони здоров’я. Багато лікарів було мобілізовано на фронт, відчувалась нестача лікарів і середніх медичних працівників.
Після Великої Жовтневої революції та встановлення Радянської влади в Україні  та в місті різко загострились соціальні проблеми. Лютувала "іспанка", на зміну їй прийшла жорстока епідемія тифу. Зруйновані війною економіка, сільське господарство, розруха і голод вимагали від медичних працівників працювати з максимальною віддачею.
В 1921 році в умовах боротьби з епідеміями холери та тифу, гострої потреби в медичних кадрах, при важкому становищі з продуктами харчування та паливної кризи всі питання по медичному обслуговуванню населення вирішувались органами місцевої влади.
В березні 1921 року в поліклініці відкривається консультація для вагітних. Наприкінці 1923 року в місті запроваджується дільничний принцип обслуговування населення. В 1927 році було відкрито робочу поліклініку. Переважне право на медичне обслуговування мали застраховані робітники. В роки перших п’ятирічок зміцнюється економіка і матеріальна база поліклініки, відкриваються нові вузько – спеціалізовані кабінети – фізіотерапевтичний, отоларингологічний, впроваджуються нові методи діагностики і лікування, розширюється клінічна лабораторія, відкривається офтальмонологічний кабінет. Дільничні лікарі для обслуговування викликів на дому отримали кінний транспорт (1930р.), а з 1940 року – легкову автомашину.
В період Великої Вітчизняної війни багато лікарів і середнього медичного персоналу було мобілізовано на фронт, а ще частина, добровільно пішла на захист Батьківщини. Після захоплення міста фашистами, в приміщенні поліклініки розмістили жандармерію.
Медичні працівники, які не встигли евакуюватись, надавали посильну  допомогу в межах своїх сил і можливостей на окупованій території.
Після звільнення міста Кам’янця – Подільського від фашистів в березні 1944 року, приміщення лікувальних закладів були зруйновані, але завдяки наполегливим зусиллям влади і медичних  працівників з 1 квітня 1944 року була відкрита міська лікарня. А 20 червня 1944 року в приміщенні колишніх дитячих ясел, розпочала роботу міська поліклініка з 15 лікувальними прийомами. Невеликий колектив лікарів і сестер на чолі з головним лікарем В . С. Франчуком з  великим піднесенням розпочав відновлювальні роботи і налагодження нормальної роботи лікарні і поліклініки.
20 листопада 1947 року відбулося об’єднання лікарні з поліклінікою в один лікувально – профілактичний заклад. В 1952 році під керівництвом головного лікаря М. С. Несторова закінчився капітальний ремонт головних приміщень лікарні та поліклініки.
Стратегічним завданням перед амбулаторно – поліклінічною службою було: розвиток і удосконалення дільничної терапевтичної служби та спеціалізованої медичної допомоги населення міста.
Кількість терапевтичних дільниць зросла з 4 в 1945 році до 9 в 1955 році, до 15 в 1966 році, до 27 в 1978 році, до 32 в 1983 році, до 41 в 1993 році, і до 46 в 2004 році.
В 1967 році закінчено будівництво нової міської поліклініки на 700 відвідувань в зміну і мала понад 60 кабінетів. Розташована в лікарняному містечку, головний фасад виходить на вулицю Огієнка. До цього вона розташовувалася на вул. Лесі Українки, де сьогодні працює міська дитяча поліклініка. Зусиллями лікарів і медичних сестер поліклініка перетворилась в лікувально – профілактичний заклад,  де спеціалізована, висококваліфікована допомога населенню міста і оточуючих сіл, інвалідам Великої Вітчизняної війни, проводиться велика консультативна, методологічна і лікувальна робота.
Поліклініка стала базою проходження виробничої практики студентами медичних інститутів і училищ, а також проходили первинну спеціалізацію лікарі – інтерни.
В 1975 році в селищі цементного заводу відкрито поліклініку на 250 відвідувань в зміну, яка в основному надавала медичну допомогу робітникам цементного заводу та членам їх сімей.
В 1988 році введена в експлуатацію медико – санітарна частина заводу «Електроприлад» з стаціонаром на 120 ліжок і поліклінікою потужністю 300 відвідувань в зміну.
Таким чином, в місті почали функціонувати три поліклініки. Але найбільш потужною своїм кадровим потенціалом, оснащенням лікувально – діагностичною апаратурою, об’ємом надання медичної допомоги та кількістю населення (до 60 тисяч), являлася поліклініка №1.
З кінця 60 – х років в поліклініці для хворих похилого віку та хворих, які не можуть відвідувати поліклініку, а також для хворих, які психологічно не переносять стаціонарне лікування почали організовувати "стаціонари” на дому з проведенням необхідних лабораторних, функціональних досліджень та консультацій вузьких спеціалістів.
Наприкінці 70–х років відкрито кабінети ендоскопічних та ультразвукових  досліджень.  В 1987 році започаткована нова форма лікування амбулаторних хворих – денні стаціонари. На 20 ліжках, які працюють в дві зміни, хворі мають можливість отримати повний курс лікування без відриву від сім’ї, рідних та близьких. За 2012 рік в денному стаціонарі пролікувалось 5986 хворих.
В цей період набула інтенсивного розвитку амбулаторна хірургія. Наявність відповідної матеріально-технічної бази та висококваліфікованих лікарів-хірургів та середнього медичного персоналу,  дозволило провести в 2012 році – 2721 операцію. Для забезпечення лікування після операційних хворих в хірургічному відділенні поліклініки розгорнуто 5 ліжок денного стаціонару.
В 1992 році в поліклініці відкрито аптечний кіоск. В кінці 90-х років розпочалась підготовка сімейних лікарів та виділення приміщень для амбулаторій сімейної медицини.
У зв’язку з неефективним функціонуванням медичної галузі в місті в кінці  90-х років на сесії Кам’янець-Подільської міської ради було прийнято рішення щодо проведення медико-економічного аудита діяльності  комунальних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) міста.  На виконання  цього рішення незалежна консультативно-експертна група «Медичний менеджмент і аудит» (фірма «Медма») уклала договір з міською радою на проведення медико-економічного аудита діяльності комунальних лікувально-профілактичних закладів міста.
Вивчивши   проблему,  дійшли висновку, що рівень надання медичної допомоги загалом задовільний. Однак якість амбулаторно-поліклінічної  допомоги  та  її  організацію потрібно значно поліпшити. Для цього запропоновано такі заходи: децентралізація та наближення до населення первинної медичної допомоги шляхом її перерозподілу між лікарняними закладами й створення нових установ на засадах сімейної медицини; концентрація спеціалізованої медичної допомоги; розвиток медико-соціальної реабілітації завдяки реструктуризації та перепрофілізації ліжкового фонду.
Організація  медичної  галузі  в  Кам’янці  мала свої особливості. Ключовими   проблемами  її  були  визначені наступні:
1. Розрив між  декларованими  державними  гарантіями  та  наявним фінансовим  ресурсом.
2. Економічна неефективність чинної системи.
3. Структура медичних послуг деформована.
4. Система зорієнтована не на здорову, а на  хвору людину.

Незважаючи на фінансову і економічну кризу, міська адміністрація прийняла рішення здійснювати реформи в галузі.
Метою цих реформ стало:
1. Збереження обов’язкового  рівня забезпечення населення медичною допомогою.
2. Створення ефективної системи охорони здоров’я.
3. Поліпшення стану громадського здоров’я.
 
Рішенням від 27.12.2002 року 8-ї сесії  Кам’янець-Подільської міської ради ІУ скликання проведено впорядкування мережі лікувально-профілактичних закладів. Міську лікарню № 1 реорганізовано в міську лікарню № 1 та міську поліклініку № 1.
 
Ставши самостійною установою, поліклініка №1 перш за все почала на підставі Додатку 4 до наказу МОЗ України від 23.02.2001 №72 "Примірне положення про денний стаціонар” розвивати денний  стаціонар як альтернативу стаціонарному лікуванню. За досить короткий час ця форма лікування заслужила визнання серед пацієнтів, про що  свідчить стабільна тенденція до росту кількості пролікованих  хворих  та збільшення ефективності використання ліжкового фонду. 
Окремим напрямком у роботі поліклініки стало створення амбулаторії  сімейних   лікарів. Під юрисдикцією  поліклініки №1 працювала  1 амбулаторія,  відповідно  до наказу  МОЗ №303  від 23.07.2001 р."Про організацію  роботи закладів (підрозділів) "загальної  практики - сімейної   медицини”,  де  здійснювали прийом 9 лікарів-терапевтів. У цих умовах організовано взяття аналізів тричі на тиждень, робота маніпуляційного, ЕКГ- та фізіотерапевтичного  кабінетів. Наближення допомоги до пацієнтів дало змогу збільшити рівень обстежень, котрі входять до переліку   державних програм  (гіпертонія, цукровий діабет), подолати упереджене та негативне ставлення пацієнтів до них та покращити виявлення захворювань.  
                   Результати роботи амбулаторії показали позитивні аспекти діяльності: 
- медичні (покращення обстеження хворих на вміст глюкози в крові, покращення охоплення лабораторними обстеженнями, зменшення кількості викликів швидкої допомоги, налагодження роботи маніпуляційного кабінету та денного стаціонару, налагодження виконання ЕКГ-обстежень, зниження смертності); 
- економічні (зменшення витрат на відшкодування вартості проїзду пільгових категорій населення, зменшення витрат на галузь за рахунок зниження кількості викликів швидкої допомоги, зменшення смертності серед населення); 
- соціальні (зниження соціальної напруженості та черг в поліклініці  №1). 
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.03.2003 року № 463 затверджено Статут міської поліклініки № 1.
Згідно із Статутом  2003 року міську поліклініку № 1 створено для надання медичної допомоги населенню на до госпітальному, госпітальному етапі при різних видах захворювання, травмах, для ведення профілактичної роботи. Поліклініка - юридична особа. У своїй діяльності керувалася Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  законодавством України про охорону здоров’я, наказами управління охорони здоров’я, рішеннями Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та своїм Статутом. Майно поліклініки № 1 було комунальною власністю і закріплялося  за нею на праві повного господарського відання, мала самостійний баланс, штампи, печатки. Поліклініка № 1 мала право утворювати філії за погодженням з управлінням охорони здоров’я міськвиконкому.
Головною метою і основними завданнями міської поліклініки № 1 було  забезпечення гарантованого рівня кваліфікованої медичної допомоги населенню міста, здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я населення, формування здорового способу життя, організація процесу проходження інтернатури і практики студентами та випускниками медичних навчальних закладів. Поліклініка відповідно покладених на неї завдань надавала кваліфіковану медичну допомогу  населенню міста в поліклініці і на дому, забезпечує повне і якісне обстеження, встановлює діагноз і організовує своєчасне лікування або направляє хворих при необхідності в інші лікувальні установи, забезпечує ведення і передачу обліково-звітної документації в установленому порядку, здійснює експертизу тимчасової непрацездатності, складання трудових рекомендацій для потерпілих тощо.
Міську поліклініку № 1 очолював головний лікар, який призначався на посаду і звільнявся з посади міським головою. Головний лікар керував діяльністю поліклініки, формував структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, затверджував Положення про структурні підрозділи, видавав накази у межах своєї компетенції, був розпорядником коштів.
У своїй діяльності міська поліклініка №1 була підзвітна управлінню охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг.
Відповідно до  рішення 35-ї сесії  Кам’янець-Подільської  міської  ради  ІV   скликання  від  21.06.2005 року   №   6 «Про програму розвитку охорони здоров’я в місті Кам’янці-Подільському на 2005-2008 роки» проведено впорядкування мережі лікувально-профілактичних закладів та з 8 вересня 2005 року шляхом злиття реорганізовано: міську лікарню №1 та МЦ "ОХМАТДИТ” в Міську лікарню, міські поліклініки №1, №2, поліклініку сімейної медицини та міський Центр здоров’я в Міську поліклініку.
В зв’язку з необхідністю забезпечення оперативної перереєстрації установ, які  були  створені на підставі рішення ХХХV сесії міської ради від 21.06.2005р. № 6 „Про програму розвитку охорони здоров’я в місті Кам’янці-Подільському на 2005-2008 роки”,  рішенням № 26 від 22.09.05 р. ХХХУІІ сесії міської ради  ІУ скликання внесено зміни до п.п.2.1. та 2.2. рішення № 6 і викладено їх  в такій редакції:
 
"2.1. Міську лікарню №1 та МЦ "ОХМАТДИТ” в Міську лікарню №1”
"2.2. Міські поліклініки №1, №2, сімейної медицини та міський Центр здоров’я в Міську поліклініку №1”.
 

 
Міська поліклініка № 1 стала правонаступником міської поліклініки №2, поліклініки сімейної медицини та Центра здоров’я. Статут міської поліклініки № 1 був затверджений рішенням № 2089  виконавчого комітету міської ради від 13 жовтня 2005 р. , а вже рішенням № 2560 від 22 листопада 2007р.  затверджений статут міської  поліклініки № 1 в новій редакції.
 
Відповідно до  рішення  сесії  Кам’янець-Подільської  міської  ради  VІ   скликання  від  31.05.2011 року   №  54 «Про реорганізацію міської поліклініки № 1» з її складу виділено бюджетну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги», яка розпочала свою роботу з 01.05.2013 року.
Центр первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), який під дахом 12 амбулаторій об’єднав сімейних лікарів, дільничих лікарів-терапевтів і педіатрів. Тобто, відтепер в амбулаторіях приймають як дорослих, так і дітей.
В перспективі міська поліклініка № 1 – це лікувальний діагностично-консультаційний центр.

 
Аналізуючи історію створення і розвитку амбулаторно-поліклінічної допомоги, оцінюючи її успіхи і надбання, приходиш до висновку, що все це зроблено розумом і руками медичних працівників. І серед них в першу чергу хочеться згадати добрим словом лікарів, які в різні часи очолювали поліклініку і віддавали всі свої сили, талант, організаторські здібності становленню та розвитку амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню нашого міста – це: Потопальська 0. Г., Гераськін М. М., Михайленко В. М., Постельняк О. С., Нестеров М. С., Корнійчук М. А., Васильянов Д. С.,  Цвігун Б. Я.
Багато зусиль, професійної майстерності приклали завідуючі терапевтичними відділеннями – Корецька І. А., Бучинська Л. Л., Савюк М. І., Кушнір А. І., Васюра В. І., Бацей Д. І., Костишена Т. М., завідуючі хірургічним відділенням Грінберг Р. Л., Петровський І. В., Місевич О. М. – це вони своєю наполегливістю, професійною підготовкою направляли зусилля своїх колективів на впровадження  нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань серед населення міста.
            Великим авторитетом і повагою серед населення міста користувались і користуються:
лікарі – терапевти: Гудима Г. Г., Білюк В. В., Гринюк Л. Б.,Кузняк Т. І.,  Мартинова О. В., Михайлова В. О., Підгірний А. М., Пливанюк Н. І., Рудакова Л. П., Сторчова А. Д., Чорнобай Т. І.
лікарі – хірурги: Місевич Д. О., Петровський І. В., Слугіна М. Є.
лікарі – травматологи: Беседінський С. М., Пирогівський Д. М.
лікарі – невропатологи: Маланчук Л. О., Образцова Л. О., Турлай Л. І., Смольницька Л. Г.
лікар – інфекціоніст: Гайсенюк І. П.
лікар – пульмонолог: Собко В. П.
лікарі – офтальмологи: Карбовська О. В.,Маковецька Г. М.,Собко О. В., Сандурська Т. Ф.
лікарі – отоларингологи: Вегерук М. І., Нестеренко А. О., Тесляк А. М.
лікарі – онкологи: Бузинський С. М., Савицький А. М.
лікарі – урологи: Сьомко А. М.
лікарі – психіатри: Басюк Г. П., Вегерук А. В.
лікарі – рентгенологи: Веселовська В. Г., Гнідь Н. І., Дембіцька О. В., Крещук К. А., Шинкаренко Л. І..
Нині Кам’янець-Подільська міська поліклініка №1 обслуговує понад 83000 громадян. Діє на підставі ліцензії МОЗ № 394662.від 23.02.2008.
Має вищу акредитаційну категорію сертифікат № 005048 від 29.12.2008.Надає висококваліфіковану медичну допомогу всім громадянам, які її потребують.
Потенціал поліклініки дозволяє проводити прийом пацієнтів за наступними профілями та спеціальностями: гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, гематологія, геріатрія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, лікувальна фізкультура, медична психологія, наркологія, неврологія, нейрохірургія, нефрологія, онкологія, хірургія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, професійна патологія.
В поліклініці організована чітка система підвищення фахового рівня лікарів та середнього медичного персоналу. Здійснюється це на курсах підвищення кваліфікації, науково-практичних конференціях, семінарах. Згідно затвердженого плану проводяться клінічні конференції.
Адміністрація  поліклініки забезпечує  постійний контроль та проводить аналіз роботи  всіх служб закладу з розробкою заходів по покращенню  медичного  забезпечення  населення території обслуговування.
Денний стаціонар поліклініки є лікувально–діагностичним підрозділом, що входить до складу міської поліклініки № 1 і надає кваліфіковану медичну допомогу населенню, організований з метою забезпечення медичною допомогою різних контингентів населення, що не потребує цілодобового медичного нагляду.
Запорукою успіху в будь-якій справі завжди були професіонали. Лікарі, середній медичний персонал, що працюють в поліклініці, володіють високим рівнем підготовки і великим клінічним досвідом. Свій професіоналізм вони здобули в результаті кропіткої багаторічної праці і постійного навчання по підвищенню кваліфікації.
На благо пацієнтів працюють 122 лікарі різних спеціальностей, з них 4 кандидатів медичних наук, 186 середніх медичних праціників. Наявність сучасної діагностичної апаратури, висока кваліфікація медичних працівників дозволяє в найкоротші терміни провести обстеження, поставити діагноз і своєчасно почати лікування практично будь-яких захворювань.
 
 
 
Підготували: 
Чірікова Світлана Олександрівна, медична сестра Кам’янець-Подільської міської поліклініки №1
Пташник Дарина Володимирівнаділовод  Кам’янець-Подільської міської поліклініки №1