Рентгенвідділення

Рентгенологічна служба

Кам’янець-Подільська міська поліклініка № 1 забезпечує надання населенню міста і прилеглих територій кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги в повному обсязі, в тому числі із використанням джерел іонізуючого випромінювання, для своєчасного виявлення патології різних органів і систем, визначення подальшої тактики обстеження та лікування пацієнтів.

Рентгенологічне відділення є окремим структурним підрозділом міської поліклініки № 1 і до його складу входять 2 рентгендіагностичних і 2 флюорографічних кабінети, які знаходяться за адресами вул. Огієнка, 20 та вул. Франка, 30.

Всі кабінети мають повний набір основних та допоміжних приміщень, повністю укомплектовані необхідним рентген діагностичним обладнанням, правом на експлуатацію якого є Ліцензія Державного Комітету Ядерного Регулювання України (серія ОВ № 020025 від 18.03.2009 р., термін дії до 18.03.2017 р.).

У відділенні працює 5 лікарів-рентгенологів, з яких 1 має вищу кваліфікаційну категорію, 3 – першу і 1 – другу. Із 9 рентген-лаборантів відділення у 3-х – вища кваліфікаційна категорія, 4-х – перша, і 2-х друга.

Перелік рентгенологічних досліджень поліклініки

При проведенні рентгендосліджень обов’язковим є дотримання працівниками всіх кабінетів 3-х основних принципів радіаційного захисту пацієнтів і персоналу: виправданості (клінічне обґрунтування необхідності опромінення); неперевищення(дотримання лімітів доз опромінення пацієнтів і персоналу); оптимізації (використання мінімальних доз опромінення з метою отримання максимальної діагностичної інформації). Дотримання стандартів якості та критеріїв оцінки рентгенологічних досліджень є обов’язковим, а саме:

Стандартизація протирадіаційного захисту пацієнтів і персоналу: включає екранування засобами протирадіаційного індивідуального захисту; максимальне діафрагмування зони опромінення; контроль співпадіння світлового і радіаційного полів.

Стандартизація укладок для кожної анатомічної ділянки: виконання знімків в прямій, бічній, косій, аксіальній і тангенціальній проекціях).

Перелік рентгенологічних досліджень включає обстеження:

-Органів грудної порожнини (профілактичні та діагностичні, у тому числі томографічні, - рентгенографія і рентгеноскопія, аналогова і цифрова);

-Кістково-суглобової системи (рентгенографія черепа, всіх відділів хребта, кісток плечового поясу і ребер, кісток і суглобів верхніх та нижніх кінцівок);

-Шлунково-кишкового тракту (аналогова і цифрова рентгеноскопія на новітніх РФ-системах «OPERA Т 30 cs», Італія і «КРДЦ – Альфа»).

Інших органів і систем (скринінгове та діагностичне обстеження молочних залоз на сучасній мамографічній системі «М – IV Lorad HOLOGIC», США, обстеження нирок, сечовивідних шляхів – оглядова і екскреторна урографія, рентгенографія навколоносових пазух, щелеп, ін.).